Du lịch Bắc Giang


Ti?ng Vi?t

English
   
Du lich bac giang

Thứ bảy, 11 Tháng 7 2009 16:10

Cng ty C? Ph?n Du l?ch B?c Giang knh cho Qu khch !

T?nh B?c Giang n?m ? vng ?ng - B?c B?c b?, c v? tr ??? l ? vng chuy?n ti?p gi?a mi?n ni v ??ng b?ng t?o nn ??a hnh t? nhin, ?a d?ng, phong ph. Do ??c ?i?m ? nn trn ??a bn t?nh c nhi?u th?ng c?nh ??p, r?t thch h?p v?i nh?ng chuy?n du l?ch sinh thi, du l?ch ngh? d??ng, ngh? cu?i tu?n v du l?ch m?o hi?m...

??n B?c Giang, Qu khch s? ??n v?i h? C?m S?n, h? Khun Th?n n??c trong xanh gi?a tr?p trng ni ??i, r?ng nguyn sinh v v??n cy tri L?c Ng?n n?i ti?ng; ??n v?i Su?i M?, Su?i Ru c nh?ng thc n??c r ro ?m ngy qua nh?ng gh?nh ? l?n nh? xen trong nh?ng tn l r?ng v.v

??a danh Su?i M? cn g?n v?i huy?n tho?i v? cng cha Qu? M? N??ng con gi vua Hng ??nh V??ng ? c cng khai kh?n n?i ny v nh?ng d?u tch c?a cu?c chi?n tranh ch?ng qun phong ki?n ph??ng B?c xm l??c c?a ng cha ta. Qu khch c th? th?p h??ng c?u l?c, c?u ti ? ??n H?, ??n Trung, ??n Th??ng, ??n ??c Thnh Tr?n v t?m su?i, leo ni th??ng ngo?n phong c?nh tuy?t v?i, ht th? khng kh trong lnh ? n?i ?y.

R?ng nguyn sinh Khe R? Ty Yn T? v?i th?m th?c v?t, ??ng v?t phong ph v nh?ng th?ng c?nh ??p cn nguyn v? hoang s?, thch h?p v?i nh?ng chuy?n du l?ch khm ph, du l?ch m?o hi?m.

B?c Giang cn l n?i c nh?ng di tch l?ch s? v?n ho n?i ti?ng, ? l X??ng Giang, C?n Tr?m ghi l?i nh?ng trang s? v? vang, ho hng trong chi?n tranh ch?ng xm l??c t? th? k? XV c?a ng cha ta; ? l ??n lu? Ph?n X??ng ghi d?u ngh?a qun Hong Hoa Thm ch?ng th?c dn Php xm l??c; ? l ATK Hong Vn m?t trong nh?ng c? s? ho?t ??ng Cch m?ng v l ??a ?i?m di?n ra nhi?u s? ki?n quan tr?ng c?a Cch m?ng Vi?t Nam th?i k? tr??c thng 8/1945.

Cha ??c La (V?nh Nghim T?), cha B? ? l nh?ng trung tm ph?t gio l?n c?a c? n??c t? kho?ng th? k? th? XIII, ? ?y cn l?u gi? nh?ng b?n kh?c g? in kinh ph?t gio v nh?ng ???ng nt ki?n trc c? ??c ?o c t? hng tr?m n?m nay

Ngoi ra, nh?ng l? h?i, nh?ng th?ng c?nh v di tch l?ch s? v?n ho c?a nhi?u vng ??t trong t?nh c?ng s? l nh?ng ??a ch? h?p d?n du khch khi ??n th?m B?c giang.

Cng ty C? ph?n Du l?ch B?c Giang, v?i b? dy hng ch?c n?m kinh nghi?m trong ngnh d?ch v? du l?ch, lun lun s?n sng ?n v ph?c v? qu khch ??n v?i qu h??ng B?c Giang. Cng ty c ??y ?? xe vn chuy?n ch?t l??ng cao, c ??i ng? H??ng d?n vin nhi?t tnh chu ?o, th??ng xuyn t? ch?c cc tour du l?ch tr?n gi v bn tr?n gi, cc tour du l?ch k?t h?p h?i ngh?, h?i th?o trong n??c v qu?c t?. Cng ty c khch s?n ??t tiu chu?n 2 sao v?i 48 phng ngh? tiu chu?n qu?c t?, phng h?i ngh?, h?i th?o cng v?i Nh hng ?n u?ng - u v cc d?ch v? khc ph?c v? Qu khch ngh? l?i B?c Giang. Qu khch s? c?m th?y hi lng khi s? d?ng d?ch v? c?a Cng ty C? ph?n Du l?ch B?c Giang.

 

Video du l?ch B?c Giang


Get the Flash Player to see this player.

??t d?ch v?

Qu khch hng lin l?c v?i chng ti qua email ho?c ?i?n tho?i tr?c ti?p

Mail: info@dulichbacgiang.com.vn
Tel: [ 0240 ] 3 823 618


H??ng d?n ??t d?ch v?

Tin n?i b?t

Lin k?t site


L? h?i Yn Th...
H?i Su?i m?
H? Khun Th?n
??n Th??ng ...
Thc Git - S?n ...
Cha V?nh N...