Du lịch Bắc Giang


Ti?ng Vi?t

English
   
Du lich bac giang

B?c Giang - Cha ??c La (V?nh Nghim T?) - Su?i M?

B?c Giang - Cha ??c La (V?nh Nghim T?) - Su?i M? (Th?i gian: 01 ngy)

Cha ??c La (tn ch? l V?nh Nghim T?) l m?t ngi cha c? c t? kho?ng  th? k? th? 13, to? l?c t?i x Tr Yn huy?n Yn D?ng cch Thnh ph? B?c Giang 18km. Cha ??c La t?ng l m?t Trung tm Ph?t gio l?n c?a c? n??c, n?i 3 v? T? c?a Thi?n phi Trc Lm: Tr?n Nhn Tng, Php Loa v Huy?n Quang m? tr??ng thuy?t php v sau ny l n?i ?o t?o t?ng ?? cho c? n??c. M?t th?i, cha ??c La cn l n?i ?ng vai tr ti?n tr?m cho khch th?p ph??ng hnh h??ng tr??c khi v??t sng leo ni sang Ch Linh, Yn T?:

                      Ai qua Yn T?, Qu?nh Lm
          V?nh Nghim ch?a t?i, thi?n tm ch?a ?nh

Cha ??c La t?a l?c trn m?t qu? ??i th?p, sau l?ng l dy ni C Tin, tr??c m?t nhn ra ng ba Ph??ng Nh?n n?i t? h?i c?a Sng Th??ng v Sng L?c. Hi?n nay Cha cn l?u gi? ???c nhi?u pho t??ng ??p, nhi?u nt ki?n trc c? ??c ?o v cc b?n Kinh kh?c trn g? t? nhi?u th? k? tr??c, l minh ch?ng v? m?t  trung tm Ph?t gio l?n c?a c? n??c.

Ch??ng trnh tham quan:

- Sng: H??ng d?n vin ?n Qu khch t?i ?i?m h?n kh?i hnh ?i th?m  cha V?nh Nghim. T?i ?y Qu khch th?p h??ng c?u an, c?u l?c, c?u ti; nghe HDV ho?c v? s? tr? tr cha gi?i thi?u v? l?ch s? hnh thnh, ki?n trc cng cc di v?t cn l?i v th?m ton b? c?nh quan cha.

Sau ? Qu khch ln xe ?i L?c Nam th?m Su?i M?, ?n tr?a t?i L?c Nam.

- Chi?u: Qu khch th?p h??ng, th?m vi?ng ??n H?, ??n Trung, l?i su?i, v??t thc th?m vi?ng ??n Th??ng v nghe HDV gi?i thi?u v? l?ch s? di tch v th?ng c?nh n?i ?y.

- 16h00 Qu khch tr? v? Thnh ph? B?c Giang. K?t thc ch??ng trnh.

Cng ty C? ph?n Du l?ch B?c Giang

Trung tm L? hnh v Xu?t kh?u Lao ??ng

??a ch?: S? 08 ???ng Nguy?n V?n C? - Thnh ph? B?c Giang - T?nh B?c Giang

?i?n tho?i: (0240) 3 854.209 3 555.657
Fax: (0240) 3 555.657

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.                   Website: dulichbacgiang.vn
 

Video du l?ch B?c Giang


Get the Flash Player to see this player.

??t d?ch v?

Qu khch hng lin l?c v?i chng ti qua email ho?c ?i?n tho?i tr?c ti?p

Mail: info@dulichbacgiang.com.vn
Tel: [ 0240 ] 3 823 618


H??ng d?n ??t d?ch v?

Tin n?i b?t

Th?m d

B?n bi?t thng tin v? chng ti qua ?u?
 
Thời tiết Ngoại tệ
Hanoi29°
Phan Thiet26°
Nha Trang27°
Ho Chi Minh City25°

Lin k?t site