Du lịch Bắc Giang


Ti?ng Vi?t

English
   
Du lich bac giang

B?c Giang - Su?i M? - B?c Giang

B?c Giang - Su?i M? - B?c Giang (Th?i gian:  01 ngy)

Su?i M? n?m ? x Ngh?a Ph??ng Huy?n L?c Nam trn ???ng 173 t? L?c Nam ?i Mai S?u, cch Thnh ph? B?c Giang g?n 30km v? pha ?ng. Dng Su?i M? ch?y ven chn dy ni Huy?n ?inh Yn T? d??i nh?ng tn r?ng r?m c nhi?u b?c thc n??c nh? nh?ng dng b?c l?p lnh ch?y qua nh?ng phi?n ? nh?p nh trn dng su?i nh? mu?n ganh ?ua cng th?i gian t?o nn m?t khung c?nh k? v?. ? ?y cn c nh?ng ngi ??n (??n H?, ??n Trung, ??n Th??ng) ??u th? cng cha Qu? M? N??ng - t??ng truy?n l con gi vua Hng ??nh V??ng, ng??i c cng m? su?i mang l?i ngu?n n??c cho nhn dn trong vng. ?i su vo th??ng ngu?n l ??n th? ??c Thnh Tr?n v m?t s? d?u tch c?a qun ??i th?i Tr?n ch?ng qun phong ki?n ph??ng B?c xm l??c nh?: ??u ?ong qun

Su?i M? l ?i?m du l?ch sinh thi k?t h?p v?i v?n ho tn ng??ng r?t h?p d?n v?i du khch dnh cho m?i ??i t??ng.

Ch??ng trnh tham quan:

- Sng: H??ng d?n vin ?n Qu khch t?i ?i?m h?n kh?i hnh ?i th?m ?i Su?i M?. HDV s? gi?i thi?u cho Qu khch v? di tch v th?ng c?nh Su?i M?. Sau ? Qu khch th?m vi?ng, th?p h??ng c?u may ? ??n H?, ??n Trung, l?i su?i v??t thc, th??ng ngo?n phong c?nh r?ng v thc Su?i M?, ln th?m vi?ng v th?p h??ng ? ??n Th??ng.

- Chi?u: Qu khch ?i th?m m?t s? th?ng c?nh v di tch l?ch s? ph? c?n.

- 16h00: Qu khch ln xe tr? v? thnh ph? B?c Giang, k?t thc ch??ng trnh. 

Cng ty C? ph?n Du l?ch B?c Giang

Trung tm L? hnh v Xu?t kh?u Lao ??ng

??a ch?: S? 08 ???ng Nguy?n V?n C? - Thnh ph? B?c Giang - T?nh B?c Giang

?i?n tho?i: (0240) 3 854.209 3 555.657
Fax: (0240) 3 555.657

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.                   Website: dulichbacgiang.vn
 

Video du l?ch B?c Giang


Get the Flash Player to see this player.

??t d?ch v?

Qu khch hng lin l?c v?i chng ti qua email ho?c ?i?n tho?i tr?c ti?p

Mail: info@dulichbacgiang.com.vn
Tel: [ 0240 ] 3 823 618


H??ng d?n ??t d?ch v?

Tin n?i b?t

Th?m d

B?n bi?t thng tin v? chng ti qua ?u?
 
Thời tiết Ngoại tệ
Hanoi25°
Phan Thiet28°
Nha Trang28°
Ho Chi Minh City26°

Lin k?t site