Du lịch Bắc Giang


Ti?ng Vi?t

English
   
Du lich bac giang

B?c Giang - Cy D H??ng nghn n?m tui - ?nh, cha Tin L?c

B?c Giang - Cy D H??ng nghn n?m tui - ?nh, cha Tin L?c (Th?i gian: 01 ngy)

Cy D H??ng nghn n?m tu?i t?i x Tin L?c, huy?n L?ng Giang. Khng bi?t t? bao ??i nay, cy D H??ng v?n xanh t??i v??n mnh ch?ng ch?i v?i th?i gian. Cy D H??ng ???c coi nh? m?t linh v?t c?a nhn dn trong vng. N?m 1989 B? V?n ho Thng tin ? x?p h?ng cy D H??ng l lo?i cy qu c?n ???c b?o v?.

Cy D H??ng nghn n?m tu?i c vng ?o thn cy ch? nh? l 8,3m ch? l?n l 11m, l?p v? cy trung bnh dy 15cm, hoa D H??ng th??ng n? vo cu?i xun ??u h, mu vng nh?t, cnh nh? li ti v c mith?m t?a nh? hoa D? lan. Cy D H??ng c? th? t?i x Tin L?c ? ???c tr??ngVi?n ?ng Bc C? tr??c ?y x?p lo?i cy c? th? qu, hi?m c c?a B?c K?. Hi?nnay cy ?ang ???c chnh quy?n v nhn dn ??a ph??ng quan tm ch?m sc v gi? gn.

Cha Tin L?c ???c xy d?ng vo th? k? th? 18, ngi cha c c?nh quan ??p v cn nhi?u nt ki?n trc c? ??c ?o v h?p d?n.

Ch??ngtrnh tham quan

- Sng: H??ng d?n vin ?n Qu khch t?i ?i?m h?n kh?i hnh ?i th?m quan cy D H??ng ngn n?mtu?i, m?t trong hai cy D H??ng c? th? cn st l?i trn th? gi?i, sau ? qu khch th?m quan vi?ng c?nh ?nh, cha Tin L?c, th?p h??ng c?u an, c?u l?c, c?u ti t?i cha Tin L?c.

- Chi?u: Qu khch v? ?n tr?a v th?m b?o tng Binh ?on H??ng Giang t?i Th? tr?n Vi.

- 16h: Qu khch tr? v? Thnh ph? B?c Giang, k?t thc ch??ng trnh.

Cng ty C? ph?n Du l?ch B?c Giang

Trung tm L? hnh v Xu?t kh?u Lao ??ng

??a ch?: S? 08 ???ng Nguy?n V?n C? - Thnh ph? B?c Giang - T?nh B?c Giang

?i?n tho?i: (0240) 3 854.209 3 555.657
Fax: (0240) 3 555.657

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.                   Website: dulichbacgiang.vn

 

 

Video du l?ch B?c Giang


Get the Flash Player to see this player.

??t d?ch v?

Qu khch hng lin l?c v?i chng ti qua email ho?c ?i?n tho?i tr?c ti?p

Mail: info@dulichbacgiang.com.vn
Tel: [ 0240 ] 3 823 618


H??ng d?n ??t d?ch v?

Tin n?i b?t

Th?m d

B?n bi?t thng tin v? chng ti qua ?u?
 
Thời tiết Ngoại tệ
Hanoi22°
Phan Thiet31°
Nha Trang28°
Ho Chi Minh City32°

Lin k?t site