Du lịch Bắc Giang


Ti?ng Vi?t

English
   
Du lich bac giang

B?c Giang - Khu ATK2 Hong Vn - ?nh L? H?nh - ??n Y S?n

B?c Giang - Khu ATK Hong Vn - ?nh L? H?nh - ??n Y S?n (Th?i gian: 01 ngy)

Khu ATK Hong Vn thu?c huy?n Hi?p ha t?nh B?c Giang, cch thnh ph? B?c Giang 35 km v? pha Ty. ?y l m?t trong nh?ng c? s? cch m?ng trung kin, n?i ho?t ??ng c?a nhi?u ??ng ch lnh ??o c?a ??ng tr??c cch m?ng thng 8 n?m 1945, l n?i di?n ra h?i ngh? qun s? cch m?ng B?c K? c?a Trung ??ng ??ng vo thng 4/1945 do ??ng ch T?ng B th? Tr??ng Chinh ch? tr ?? chu?n b? cho cu?c kh?i ngh?a v? trang cch m?ng ginh chnh quy?n thng 8/1945.

??n Y S?n n?m d??i chn ni IA thu?c x Ha S?n huy?n Hi?p Ha. Ni IA ???c v nh? vin ng?c chu soi mnh xu?ng dng sng C?u l? th? n??c ch?y, b?n b? l ru?ng la, n??ng du, bi mu xanh ng?t t?o nn b?c tranh s?n th?y ??p ngo?n m?c, t? th?i L ? ???c coi l Danh lam th?ng ??a. ??n Y s?n th? ??c Thnh Hng Linh ng??i c cng gip vua Hng d?p gi?c n, khi ??t n??c bnh yn l?i di?t tr? c th gip cho mun dn yn ?n ??i s?ng, sau ? cng ??c Thnh Ging hi?n thnh. ??n l m?t cng trnh ki?n trc c? v?i nhi?u long ngai t??ng th?, ?? t? kh qu: qu?t b?ng ng voi, l? h??ng b?ng ??ng ?c t? th?i ??i Minh Tuyn ??c, ?ai vng n?m ng?c kh?m ??i m?icng 21 ??o s?c phong th?n c?a cc tri?u vua. G?n ??n Y S?n l Cha Y S?n v?n l m?t thi?n t? c? th? Ph?t cng Thnh Ph?, Thnh M?u c?a ??c thnh Y S?n. 

?nh L? H?nh n?m ? x ?ng L?, huy?n Hi?p ha, l m?t trong nh?ng ngi ?nh c s? tu?i cao nh?t trong h? th?ng ?nh ? Vi?t Nam, ???c d?ng vo nin hi?u Sng Khang, th?i M?c n?m 1576. ?nh th? hai v? th?n: th?n Cao S?n ??i V??ng v Ph??ng Dung Cng cha (hay B Cha Tin Dung), l nh?ng ng??i c cng gip vua Hng ?nh gi?c. ?nh L? H?nh c ki?n trc ??c ?o, trong ?nh cn l?u gi? ???c nhi?u di v?t qu. ?nh ? ???c kh?c ghi l ?? nh?t kinh b?c ?nh.

Ch??ng trnh tham quan:

- Sng: Qu khch xu?t pht t? TP B?c giang ?i tham quan ATK2 thu?c x Hong Vn, huy?n Hi?p Ho. T?i ?y qu khch s? ???c gi?i thi?u t?ng quan v? c? s? cch m?ng th?i k ti?n kh?i ngh?a c?a ??ng, th?m m?t s? di tch l?ch s? cch m?ng c?a ATK: n?i m? l?p hu?n luy?n chnh tr? cch m?ng c?a ??ng th?i k? ti?n kh?i ngh?a, n?i di?n ra H?i ngh? qun s? cch m?ng c?a Trung ??ng ??ng, th?m ?nh Vn Xuyn ? xm ??, n?i g?n v?i nhi?u s? ki?n cch m?ng ? ??a ph??ng.

Sau ? qu khch ?i th?m ??n v ni Y S?n thu?c x Ho S?n, tham quan v nghe gi?i thi?u v? l?ch s?, ki?n trc, cc di v?t qu c?a ??n, th?p h??ng c?u may, c?u l?c, c?u ti t?i ??n. Qu khch c th? leo ni, th??ng ngo?n phong c?nh h?u tnh c?a m?t vng ??a linh.

- Tr?a: Qu khch ?n tr?a t?i th? tr?n Th?ng huy?n Hi?p Ho.

- Chi?u: Qu khch ?i th?m ?nh L? H?nh. ??n ?y, qu khch ???c gi?i thi?u v tham quan tm hi?u v? l?ch s?,  ki?n trc ??c ?o c?a ngi ?nh ???c coi l ?? nh?t Kinh B?c v th?p h??ng c?u may, c?u l?c, c?u ti tr??c bn th? Thnh.

- 16h00 Qu khch ln xe tr? v? Thnh ph? B?c Giang - K?t thc ch??ng trnh

Cng ty C? ph?n Du l?ch B?c Giang

Trung tm L? hnh v Xu?t kh?u Lao ??ng

??a ch?: S? 08 ???ng Nguy?n V?n C? - Thnh ph? B?c Giang - T?nh B?c Giang

?i?n tho?i: (0240) 3 854.209 3 555.657
Fax: (0240) 3 555.657

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.                   Website: dulichbacgiang.vn  

 

Video du l?ch B?c Giang


Get the Flash Player to see this player.

??t d?ch v?

Qu khch hng lin l?c v?i chng ti qua email ho?c ?i?n tho?i tr?c ti?p

Mail: info@dulichbacgiang.com.vn
Tel: [ 0240 ] 3 823 618


H??ng d?n ??t d?ch v?

Tin n?i b?t

Th?m d

B?n bi?t thng tin v? chng ti qua ?u?
 
Thời tiết Ngoại tệ
Hanoi22°
Phan Thiet26°
Nha Trang25°
Ho Chi Minh City30°

Lin k?t site